Facebook Twitter Google Plus

Sponsoractie drek-raise: Eindbedrag bekend!

15 juli 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Beste gemeenteleden, het eindbedrag van de sponsoractie (Drek-raise) is bekend. We hebben met elkaar €2757,40  opgehaald. Nogmaals bedankt allemaal voor het meedoen en het sponsoren!

Marijke Verhoeven

====

Eerdere berichtgeving: 

Tijdens de Drek-raise waren er heel veel sponsoren. Ook voor de predikanten, hun totaalbedrag kwam uit op €2060,--! Een geweldig bedrag voor onze zendingswerkers. Hartelijk dank voor uw spontane bijdrage.

Helaas heeft nog niet iedereen het toegezegde sponsorbedrag overgeschreven. Daarom hierbij nogmaals de oproep om dit z.s.m. over te schrijven naar NL83 RABO 0398 8609 12 ovv Collega van Diakenen (sponsering Drek-raise).

Alvast bedankt,
Marijke Verhoeven

====

Zoals je vast wel weet is er op 25 juni gemeentedag. Een ontzettend mooie mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. En waar kun je dit beter doen dan bij de drek-raise?

Je denkt natuurlijk, wat is dat? Dat zullen we uitleggen!

Het is een uitdagende competitie om te zien wie het snelst over de stormbaan weet te komen. Hiervoor bouwen we een parcours op het terrein van de gemeentedag. Kom met je vrienden, buren, familie, kennissen en gemeenteleden om te zien wie de baan weet te trotseren. Er zullen prijzen zijn voor de snelste tijd, het mooiste outfit en het meeste sponsorgeld!

Want ja, we doen dit natuurlijk niet zomaar. Iedere deelnemer die over de stormbaan wil vliegen dient bij de start een sponsorbedrag neer te leggen. Dus download de sponsorlijst en doe mee! We zullen de opbrengst verdelen over de verschillende zendelingen uit onze gemeente. We hopen en bidden dat er hierdoor weer nieuwe mensen van het evangelie mogen horen en hun eigen gemeente mogen stichten. We rekenen op u/jou als sponsor en/of deelnemer!

Let op, inschrijven is op de dag zelf bij het daarvoor bestemde loket. Je sponsorlijst of donatie ter plekke, is je ticket.
Laten we er samen een mooi festijn van maken, en moge de beste winnen!

JV Bodegraven 

Download sponsorlijst