Facebook Twitter Google Plus

Gemeenteavond, Samen naar U alleen (2)

13 juni 2022   |   Door E M (Redactielid)

We nodigen u van harte uit voor  de gemeenteavond op woensdagavond 29 juni. Dit is de tweede gemeenteavond in het teken van een nieuw beleidsplan. Samen zingen, elkaar ontmoeten en geinformeerd worden, dat zijn de ingrediënten van deze avond.

De kerkenraden hebben in de afgelopen maanden verschillende besluiten genomen die de basis vormen voor het beleid van de komende jaren. Welke besluiten zijn dat? Hoe zijn ze tot stand gekomen? Hoe krijgen ze vorm in de gemeente?

Deze vragen krijgen op de gemeenteavond een antwoord voor de clusters: communicatie, mensen en middelen, structuur en toerusting.

Ter voorbereiding op de gemeenteavond ontvangt u vooraf een informatieboekje. U kunt het een week voor de gemeenteavond inzien via de website of meenemen uit de kerk op zondag 26 juni.

Zien we u op d.v. 29 juni om 19:30 uur in de Dorpskerk? Inloop vanaf 19:15 uur. 

De gezamenlijke kerkenraden en de beleidscommissie,
Roel Lok, Jan de Vrij, Maurits Versteegh, Jan Boer en Corinna de Groot