Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Harry en Dineke

29 juni 2022   |   Door E M (Redactielid)
Op dinsdag 28 juni zijn Dineke en Harry getrouwd in de Dorpskerk alhier. De huwelijksdienst werd geleid door ds. A. Baas. Het thema van de dienst was "Een indringende vraag en een hartelijk antwoord."

Schriftlezing: Exodus 33: 8-17.
Tekst: "En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verdertrekken." (Exodus 33: 14 en 15)

We feliciteren het bruidspaar van harte met hun huwelijk en wensen hen Gods Zegen toe.
Ze gaan wonen aan de Dirk Bavolaan.