Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Frank en Laura

1 juli 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Op donderdag 30 juni zijn Laura en Frank getrouwd in de Dorpskerk. De huwelijksdienst werd geleid door ds. A.J.R. Treur.

Het thema van de dienst was: "God voorziet"

Schriftlezing: Filippenzen 4:10-20

Tekst: "Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus." Filippenzen 4: 19

Het bruidspaar woont in Alphen en blijft verbonden aan onze gemeente. We feliciteren het bruidspaar van harte met hun huwelijk en wensen hen Gods Zegen toe.