Facebook Twitter Google Plus

Getrouwd: Iwan en Vivian

6 augustus 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Op vrijdag 5 augustus zijn Vivian en Iwan getrouwd in de Dorpskerk. De huwelijksdienst werd geleid door ds. A. Baas.

Het thema van de dienst was: "Immanuël – met ons God!"

Aanvangstekst: "En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd." (Johannes 2 vers 2)

Schriftlezingen: Exodus 33 vers 8-17 en 1 Johannes 4 vers 7-11 en vers 19.

Tekst: "En Hij zei: Moet Mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? Toen zei hij tegen Hem: Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken." (Exodus 33 vers 14 en 15) en "Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft." (1 Johannes 4 vers 19)

Het bruidspaar gaat wonen in Friesland. We feliciteren het bruidspaar van harte met hun huwelijk en wensen hen Gods Zegen toe.

 

===


 © laatste drie foto's: Jan Lindhout