Facebook Twitter Google Plus

Studiedag Gereformeerde Bond

20 augustus 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Jaarlijks belegt het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond een studiedag voor ambtsdragers en gemeenteleden. Deze studiedag zal dit jaar plaatsvinden op woensdag 5 oktober in Woudenberg.

Het thema van deze dag is: ‘Geloof-gevoel-beleving’.

Na de opening door ds. H. Liefting zal dr. H. van den Belt uit Woudenberg bijbels-theologische lijnen schetsen in zijn lezing ‘Geloven met lichaam en ziel: een bijbels perspectief op emotie en devotie’. Daarna zal dr. C.M.A. van Ekris de tweede lezing verzorgen onder de titel ‘Mensen met ervaring. Communiceren over het Evangelie in een belevingscultuur’.

Na deze lezingen kunnen de deelnemers kiezen uit drie van de vijf aangeboden workshops. In deze workshops zal vanuit verschillende aspecten verdieping geboden worden en is er ruimte voor ervaringen en vragen van deelnemers.

Aanmelden graag voor 23 september via de website: www.gereformeerdebond.nl of door te bellen naar het kantoor. T 055-5766660.

 

Klik hier voor het hele programma.