Facebook Twitter Google Plus

Avondgebedskring stopt

22 augustus 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Zo’n 25 jaar lang kwam er eens per 2 weken ’s avonds een gebedskring uit de Hervormde gemeente en de PG Emmaüs in ’t Anker bij elkaar.

Om samen te danken en te bidden voor blijde gebeurtenissen en voor zorg en verdriet onder gemeenteleden, om voorbede te doen voor o.a. kerk, overheid, Israël en onze vervolgde broeders en zusters. Om onze afhankelijkheid van God in vertrouwen op Zijn beloften naar Hem uit te spreken en te bidden om Zijn leiding en de komst van Zijn Koninkrijk.


Toch hebben we besloten om na 25 jaar met de gebedskring op woensdagavond te stoppen. Aan de ene kant omdat de kring van 2 of 3 in Zijn Naam bijeen, met Hem in het midden, al geruime tijd letterlijk daartoe beperkt bleef. Aan de andere kant omdat we zien dat, naast de wekelijkse gebedskring op dinsdagmorgen, er op andere tijden verschillende kringen bijeenkomen voor gebed en Bijbelstudie waarbij men kan aansluiten. En mogelijk krijgt het spontane initiatief van juli een (structureel) vervolg om zaterdagsmorgens te bidden voor de noden in de gemeente en te danken voor de zegeningen. We zijn er intens dankbaar voor dat het gebed op deze wijze doorgaat. Vol vertrouwen mogen we het leggen in de doorboorde handen van onze biddende Hogepriester Jezus Christus (Hebr. 4:14).


Namens de woensdagavond-gebedskring,
Koos van der Ree Doolaard

 

Klik hier voor meer info over de Gebedskringen.