Facebook Twitter Google Plus

Vertrouwenspersonen - Een veilige kerk voor iedereen?!

26 augustus 2022   |   Door E M (Redactielid)
De Hervormde gemeente Bodegraven Nieuwerbrug wil een veilige plek zijn voor iedereen. Toch is deze veilige plek – helaas – niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Daarom zijn er binnen onze gemeente vier personen bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn.

Om deze taak zo goed mogelijk te vervullen krijgen zij scholing.

Affiches
In de kerkelijke gebouwen (Dorpskerk, Bethlehemkerk en ’t Anker) hangt op verschillende plekken een affiche met de namen, foto’s en contactgegevens van de vertrouwenspersonen. Het affiche is ontworpen door Joost Verduijn, waarvoor dank!  

Waarvoor kun je terecht bij een vertrouwenspersoon?
Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht voor vragen/meldingen rondom grensoverschrijdend gedrag of vermoedens hiervan. Ook in pastorale situaties kan helaas misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Dit kan op seksueel gebied zijn, maar kan ook gaan over pesten, agressie, of wat het ook maar is dat jou een onveilig gevoel geeft.

Wat gebeurt er als je contact opneemt?
Het is allereerst de taak van een vertrouwenspersoon om te luisteren naar het verhaal dat je wilt vertellen en aandacht te geven aan de signalen die je afgeeft. Na een gesprek wordt, samen met jou, gezocht naar een mogelijke volgende stap.

De vertrouwenspersonen hebben een belofte afgelegd om met niemand te praten over wat hen gemeld wordt, dus ook niet met de kerkenraad, de dominee, je ouders of wie dan ook. De vertrouwenspersoon mag alleen iets met anderen delen van wat je vertelt, als jij daar zelf toestemming voor geeft. 

Naast het benaderen van de vertrouwenspersonen kun je als gemeentelid ook gebruik maken van het Meldpunt Seksueel Misbruik in de Kerk. Via de website www.smpr.nl is hierover meer informatie te vinden. 

Contact
Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rond bovenstaande onderwerpen, is één van onze vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt voor jou. Je kunt zelf kiezen wie je wilt bellen of mailen.

Dit zijn de vertrouwenspersonen: 

-          Hans van ’t Spijker, 06-29516602  [email protected]

-          Marijke Hoogendoorn  [email protected]

-          Anne Grijzenhout, 06-18426184  [email protected]

-          Elianne Veldhuijzen  [email protected]


v.l.n.r. Elianne, Anne, Marijke en Hans