Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 25 september

25 september 2022   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 25 september zijn in de Dorpskerk zes kinderen gedoopt: Jens, Lieke, Nore, Noralie, Mateo en Micha. Thema van de dienst: "Van jongs af aan geleerd" Voorganger: ds. A.J.R. Treur.

Schriftlezing: 2 Timotheús 3: 1-17.
Tekstgedeelte: "en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is." (2 Timotheüs 3 vers 15)
Klik hier voor een link naar de eredienst. Terugkijken kan, ongeveer 2 weken, via deze link.

  

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Jens Oetse Meijer (Jens): "De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig!"  (Numeri 6 vers 25))
Lieke Meijer (Lieke): "Zing voor de HEERE, heel de aarde, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag." (1 Kronieken 16 vers 23)
Norah Rose Meijer (Nore): " De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?"  (Psalm 27 vers 1)
Noralie Hannah van Meijeren (Noralie): Want Ú doet mijn lamp schijnen, HEERE; mijn God doet mijn duisternis opklaren. (Psalm 18:29)
Mateo Marinus Oudshoorn (Mateo): "Hij zal zegen ontvangen van de HEERE en gerechtigheid van de God van zijn heil." (Psalm 24 vers 5)
Micha Nathanaël van der Spek (Micha): "U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht, want U hebt alle dingen geschapen, en door Uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen."  (Openbaring 4 vers 11)