Facebook Twitter Google Plus

Brochure 'Bewaar het pand' door G. Spilt

19 oktober 2022   |   Door E M (Redactielid)

In ons kerkblad ´Kerkklanken` vindt u de laatste keren onder de rubriek ´Stof tot nadenken` enige uitleg over De Nieuwe Psalmberijming (2021) en over de noodzaak om naast de berijming van 1773 waar nodig een betere berijming te zingen. 

De invoering van een nieuwe berijming is nooit eenvoudig.

Naast ons hoofd hebben we ook ons hart. Naast ons verstand hebben we ook ons gevoel. Er zijn verstandsargumenten en er zijn gevoelsargumenten. 

De kerkenraden hebben in het beleidsplan een begaanbare weg uitgestippeld waarbij recht gedaan is aan hoofd en hart / verstand en gevoel. We mogen nu met dankbaarheid vaststellen dat het hele Psalmboek te zingen is.

U vindt hieronder in een bestandje een lezenswaardige brochure van wijlen ds.G.Spilt. Deze brochure verscheen bij de invoering van de berijming van 1967. Vele argumenten van toen zijn ook vandaag om ter harte te nemen.

Wijlen ds.G.Boer heeft in die dagen wijze woorden gesproken. De weg die hij toen wees willen we in bepaald opzicht ook nu gaan.

We doen dit in gehoorzaamheid aan de woorden van de apostel ´Bewaar het pand U toebetrouwd`. Het pand is dan hier: Het zingen van Psalmen.

ds. A. BaasKlik op de brochure voor de PDF