Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 18 november (verslag)

18 november 2022   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdag 18 november jl. sprak Mery Graveland bij de SIZA vrouwenochtend. Het was een erg mooie ochtend. Er waren 70 vrouwen aanwezig waar we heel dankbaar voor zijn als team.

Mery besprak het werkwoord Vertrouwen, zij liet ons o.a. zien dat zolang we controle willen houden over het leven, ons geloof altijd zal wankelen.

In moeilijke tijden is er hoop. En waar komt die hoop vandaan. Door te zeggen: Heer Uw wil geschiede. En wat is Gods wil? Alles wat goed en welgevallig is. In het OT werd het woordje ‘wil’ ook weleens vertaald met welbehagen. Zodat we mogen zeggen Heer Uw welbehagen geschiede!

4 punten om hierbij te laten bezinken en te herhalen:

  1. Geloof in het onmogelijke, God denkt anders.
  2. Ken God!
  3. Hij is met ons alle dagen van het leven.
  4. Geef God de leiding over je leven door te zeggen: 'Heer, Uw welbehagen geschiede.'

En de bijbelteksten die aan bod kwamen:
Numeri 6: 24: "De HEERE zegene u, en behoede u! De HEERE doe Zijn aangezicht over u lichten, en zij u genadig! De HEERE verheffe Zijn aangezicht over u, en geve u vrede!"

Jesaja 55:8-9: "Mijn plannen zijn niet jullie plannen, en jullie wegen zijn niet mijn wegen - spreekt de HEER. Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn plannen jullie plannen" 

Psalm 46:11-12a: "Staak de strijd en weet/ erken dat ik God ben. Verheven boven de volken, verheven boven de aarde. De Heer van de Hemelse machten is met ons" 

Jesaja 30:15: "Dit zei God, de HEER , de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht, maar.................. jullie wilden niet'."  

We zongen ook mooie liederen zoals 'Lopen op het water' (Opwekking 789) en 'Wie op de Heer vertrouwen' (Opwekking 184). Ook luisterden we naar het lied 'Vertrouwen' van Reni en Elisa. Ik heb U nodig, Jezus!

De volgende ochtend is vrijdag 16 december en dan hoopt Nieske Selles te spreken over ‘gehoorzamen’. Er is dan weer oppas. Van harte welkom weer! En nodig gerust zussen, vriendinnen en buurvrouwen uit! 

Hartelijke groet,
Cobie, Eveline, Toos en Charlotte

===