Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 27 november

27 november 2022   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 27 november zijn in onze gemeente drie kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Tessa en Milou Anne gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Sem gedoopt.

Dorpskerk:
Thema: 'Onze toekomst met God'
Aanvangstekst: "Geprezen zij de Heere, de God van Israël, want Hij heeft naar Zijn volk omgezien en er verlossing voor tot stand gebracht." (Lukas 1: 68)
Schriftlezing: Zacharia 8: 1-8. 
Tekstgedeelte: "Ik ben naar Sion teruggekeerd..." en "Er zullen weer oude mannen en oude vrouwen zitten op de pleinen van Jeruzalem, ieder met zijn stok in zijn hand vanwege de hoge leeftijd. De pleinen van de stad zullen vol worden met jongens en meisjes die spelen op haar pleinen." (Zacharia 8: 3a en 4-5)

 

De twee dopelingen kregen de volgende doopteksten mee:
Tessa van Wijngaarden (Tessa): "De HEERE telt hen erbij, wanneer Hij de volken opschrijft," (Psalm 87:  6a)
Milou Anne Kattenberg (Milou Anne): "Jezus zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God." (Lukas 18: 16)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. 
 

Bethlehemkerk:
Thema: 'Zie Hij trekt u tegemoet'
Schriftlezing: Exodus 4: 1-14
Tekstgedeelte: "Zie Hij trekt u tegemoet" (Exodus 4: 14d)

 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Sem Jefta Koolmees (Sem):"Zoals Ik met Mozes geweest ben, zal Ik met u zijn. Ik zal u niet loslaten en u niet verlaten." (Jozua 1: 5b)

  

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.