Facebook Twitter Google Plus

Bevestiging Ambtsdragers (11-12)

11 december 2022   |   Door E M (Redactielid)
Zondagochtend 11 december werden in de Dorpskerk de broeders Gerco Soet (wijk 1) en Gert van Leeuwen (wijk 2) in het ambt van ouderling bevestigd.

Voorganger: ds. A. Baas.
Aanvangstekst: "Zing voor Heere een nieuwe lied. Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied, laten wij voor Hem juichen met psalmen." (Psalm 95: 2)
Schriftlezingen: Deuteronomium 32 : 39-44 en Openbaring 15
Thema: Medearbeiders aan de eredienst. (2 Korinthe1: 24)

 

Na hun jawoord op de vragen vanuit het formulier kregen de broeders Soet en van Leeuwen een persoonlijke tekst mee:

Gerrit Pieter Soet (Gerco): "Kom, loof de HEERE, alle dienaren van de HEERE, u die nacht aan nacht in het huis van de HEERE staat." (Psalm 134: 1)
Gerrit Johannes van Leeuwen (Gert): "De HEERE zegene u uit Sion, Hij Die hemel en aarde gemaakt heeft." (Psalm 134: 3)

Hierop zong de gemeente hen staande Psalm 134 vers 3 toe:

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

Aansluitend zongen de kerkenraadsleden van wijk 1 en 2 hen staande lied 260 uit Weerklank toe:

God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.

Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.

Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op ’s Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan


Klik hier
 voor een link naar de eredienst om deze terug te luisteren. (link volgt z.s.m)
Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de Dorpskerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. (Terugkjiken kan tot 2 weken na 11-12)