Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 16 december (Verslag)

17 december 2022   |   Door E M (Redactielid)
Wat hebben we weer een mooie ochtend gehad. Het was weer een volle zaal met vrouwen die de tijd hadden gemaakt om Samen In Zijn Aanwezigheid te zijn.

Nieske Selles was er om met ons iets te delen over gehoorzamen mbt de Heilige Geest. Zij schreef ook een boek over de Geest: Vul mij opnieuw.

Zoals de Geest, Die in ons woont, altijd wijst naar Jezus. En de Vader naar de Zoon en de Zoon bidt tot Zijn Vader. De Zoon wijst naar de Geest als Vertrooster. Verbonden met elkaar; De Drie-enige God.

We hebben geoefend in het in laten werken van een bijbeltekst. Romeinen 15:13: ‘De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.’

Overschrijven, paar x hardop voorlezen, onderstrepen van een paar woorden en wat wil de Heilige Geest met die woorden uit de tekst tot jou zeggen? Zie verder de afbeelding hieronder om het thuis ook te gaan doen, aanrader!

We leerden dat de Heilige Geest via een ander of jezelf iets wil zeggen en dat het aan jou is om te gehoorzamen en er stappen in te zetten. Dat kunnen grootse vervullingen van Zijn kracht zijn, maar ook in een kleine vervulling kan Hij iets duidelijk maken. Zie jij dat of ben je te druk? Maak tijd en luister naar Zijn stem.

We gingen met een hart gevuld naar huis. Veel stof om na te denken. 

  


De volgende keer, op vrijdag 20 januari, zal Eveline spreken over het werkwoord ‘Aantrekken/Aandoen'. Van harte welkom!

SIZA team: Cobie, Eveline, Toos en Charlotte

====

In verband met het volle programma zijn we niet toegekomen aan het luisterlied: 
"Ben je Hem gehoorzaam"