Facebook Twitter Google Plus

Beleidsplan en plaatselijke regeling

28 december 2022   |   Door EvV (Redactielid)
Op 26 nov is er een gemeentemiddag gehouden. We kijken terug op een geslaagde middag en zijn dankbaar voor de getoonde betrokkenheid van jong tot ouder in zowel de organisatie als de deelname.

 

Na de gemeentemiddag waarop het beleidsplan is gepresenteerd heeft de gemeente de gelegenheid gehad om te reageren op het voorliggende beleidsplan. Een aantal gemeenteleden hebben hiervan gebruik gemaakt. Op woensdagavond 14 december hebben de beide kerkenraden vergaderd aangaande het beleidsplan. Hierin zijn de gegeven reacties besproken.

Dit heeft geleid tot de volgende besluiten:

-        Het uitstellen van de voorgenomen aanpassing van de plaatselijke regeling omdat de wijziging in plaats van twee keer, één maal afgekondigd is. Een excuses is hiervoor op z’n plaats en de procedure zal later opnieuw doorlopen worden.

-        Tevens zijn er goede suggesties van gemeenteleden overgenomen door het Convenant van Alblasserdam toe te voegen aan het beleidsplan, waarin bijvoorbeeld de ambten in een gemeente beschreven staan.

-        Met de gemeenteleden die gereageerd hebben zal in januari door de wijkouderling een persoonlijk gesprek gevoerd worden.

Met de opmerkingen en aanpassingen hebben beiden kerkenraden het concept beleidsplan definitief vastgesteld. Kerkordelijk is er een periode van 30 dagen waarin bezwaar tegen het vastgestelde beleidsplan ingediend kan worden. Wilt u hiervan gebruik maken dan kunt u uw bezwaren, schriftelijk en ondertekend indienen bij de scriba van uw wijkgemeente.

Zoals op de gemeentemiddag is aangegeven zal per 1 januari het besluit rond vieren ingaan en deze is in een gezamenlijke gastpredikanten brief verwerkt die in beide wijken wordt gebruikt.

Ook is aangegeven dat het besluit rond de kerkenraadsstructuur per 1 januari zal ingaan. Dit betekent dat het huidige CHM vervalt. De beide kerkenraden zullen in het vervolg op dezelfde avond vergaderen. Vervolgens zal de helft van de vergaderingen in gezamenlijkheid van beide wijken plaats vinden. Hiermee geven we vorm aan het verlangen om gezamenlijk als wijken en broeders met elkaar op te trekken onder het motto ‘samen waar het kan, apart waar het moet’.

Het beleidsplan Samen naar U alleen zal vanaf 1 januari van kracht zijn waarna verschillende kerkenraadsleden met de diverse uitvoeringspunten aan de slag gaan. Per uitvoeringspunt zal er ook gekeken worden of er expertise in de gemeente aanwezig is om hierbij ondersteuning te bieden. De kerkenraden houden u op de hoogte van de voortgang.

Jan Pieter Weerheim, scriba wijk 1
Albert van Schothorst, scriba wijk 2