Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 20 januari (Verslag)

20 januari 2023   |   Door E M (Redactielid)

Het was vrijdag 20 januari weer een prachtige SIZA-ochtend met weer mooie bijpassende liederen. Eveline liet ons, rondom het werkwoord ‘aantrekken’ in de Bijbel, zien dat we ons oude mens uit moesten trekken.

En onze nieuwe mens aan moesten trekken. (Kolossenzen 3: 9,10)

Jesaja 61: 10: "Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan."

Wij kunnen onszelf niet bekleden met het heil van Jezus, Zijn Zoon de Rechtvaardige. Maar God wil ons bekleden! Hij ziet ons in wit (=schoon). (Eveline liet dit zien door iemand een witte jas aan te trekken).

   

Wees bewust dat God naar ons kijkt en Jezus in ons ziet. 

Kolossenzen 3:12: "Kleedt u zich dan, als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld."

Wees als Jezus!

Vers 14: "En kleedt u zich boven alles met de liefde, die de band van de volmaaktheid is."  
Liefde is als een riem om alle kleding bij elkaar te houden. Trek de liefde aan! Dit lijkt ook op de vruchten van de Geest. 

Eveline besprak ook de geestelijke wapenrusting. Aantrekken hiervan is strijden! Alle wapens rusten in het krachtigste wapen: het gebed dat alle wapens bijeen houdt! Gordel van de waarheid, Harnas van de gerechtigheid; Schoenen van bereidheid; Schild van geloof, Helm v.d. zaligheid, Zwaard v.d Geest. Doe de liefde aan van de nieuwe mens èn de wapenrusting! 

We eindigden met het luisterlied: 

Volgende ochtend, vrijdag 17 februari, zal Dientje Wiersma spreken over: Geloven is een werkwoord?

Tot dan!
Het SIZA team: Cobie de Romph, Eveline Segers, Toos Bakker en Charlotte Benders

We zijn ook te vinden op Facebook: SIZA vrouwenochtend Bodegraven 
en u kunt voor vragen bellen naar het nummer van Charlotte: 06 404 817 54.