Facebook Twitter Google Plus

Belevenissen uit ‘t Rustpunt, Huis van Gebed

4 januari 2023   |   Door E M (Redactielid)
Het jaar 2022 is weer voorbij, een nieuwe periode breekt weer aan. We willen ieder die ons Huis van Gebed een warm hart toedraagt hartelijk danken!

We ervaren op veel momenten hoe afhankelijk we zijn van de zegen van onze Hemelse Vader. Maar daar vanuit mogen we ook veel zegen ontvangen, in de vele bijzondere ontmoetingen, aan tafel, bij een gesprek over verlies van een geliefde, bij een opname in het ziekenhuis of verpleeginrichting.

In de laatste bestuursvergadering bespraken we samen de wonderlijke ontmoeting van de engel Gabriël met Maria. Een ontmoeting die ons iets moois verteld, want Maria nam de boodschap in eenvoudig geloof aan. Maar eerst staat er ook dat ze hevig schrikt! Er komt grote verwarring, wat gebeurt hier? Wat gebeurt er met mij? De werken van haar Zoon brachten wellicht haar; grote verwarring, onbegrip, twijfel, en zeker op het laatst bij Zijn lijden en sterven, enorme pijn en diepe wanhoop. Maar haar Zoon stond op en verscheen ook aan haar. Hij bracht haar genezing! Nieuwe hoop! Een vernieuwd geloof en vernieuwd vertrouwen!

Samen met Maria mogen ook wij dit ervaren. Een diep en vast vertrouwen dat het goed komt. Leven in de kracht van Hem, Jezus Christus die ons genezing brengt. Vanuit die kracht mogen we ons werk verrichten, elkaar bijstaan, ruimte bieden, troosten, samen mooie dingen delen, maar ook moeite en zorgen. Het samen bij Jezus brengen!

Wij willen u allen hartelijk bedanken voor dat hart onder de riem! Zo nodig! Maar onze dank gaat nog verder, naar allen die ons werk financieel steunen. Want we leven van giften!

Daarnaast willen we uiteraard al onze gastvrouwen en gastheren, schoonmakers, tuinmannen en de klussers hartelijk bedanken voor hun trouwe inzet. Daarom zijn we in staat om elke doordeweekse dag open te zijn om bezoekers te ontvangen. Om ruimte te bieden aan pastorale gesprekken, cursussen en gebedsgroepen zoals Prayer station.

Bovenal danken we onze Vader voor u allemaal en bidden om Zijn voortdurende zegen!
En van daaruit wensen we u een gezegend nieuwjaar / 2023!

Alfred, Anke, Hans, Elly, Rita en Piet
mail: [email protected]

===

Meer info over het Huis van Gebed? Klik hier!
Het rekeningnummer van ‘t Rustpunt, het Bodegraafs Huis van gebed is NL 51 RABO 0130055573