Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 15 januari

15 januari 2023   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 15 januari zijn in onze gemeente twee kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werd Jorrit gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Esmee gedoopt.

Dorpskerk:
Thema: 'Ook Jezus gedoopt'
Aanvangstekst: "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen."  (Romeinen 6 vers 4)
Schriftlezing: Markus1: 1-13
Tekstgedeelte: "En het geschiedde in die dagen dat Jezus kwam van Nazareth, in Galilea, en door Johannes werd gedoopt in de Jordaan."  (Markus 1 vers 9)

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee:
Jorrit Matthias Hagoort (Jorrit): "Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen." (Romeinen 6 vers 4)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. 

Bethlehemkerk:
Thema: 'Heel Israël bakt'                '
Schriftlezing: Exodus 12: 29-42 en 1 Korinthe 5: 6-8
Tekstgedeelte: " Zij bakten ongezuurde koeken van het deeg dat zij uit Egypte meegebracht hadden, want het was niet gezuurd, omdat zij uit Egypte waren verdreven en niet hadden kunnen wachten, en ook geen proviand voor zich hadden klaargemaakt. " (Exodus 12 vers 39)

 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Esmee Willemijn van der Vis (Esmee):" Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden." (2 Korinthe 5 vers 17)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.