Facebook Twitter Google Plus

Leerdiensten over gebod 7 (05-02)

4 februari 2023   |   Door E M (Redactielid)

Op de zondagavonden 22 januari en 5 februari zal het zevende gebod aan de orde gesteld worden in de leerdienst.

De mens is onder andere een seksueel wezen. Het blijkt dat het een hele (levens-)kunst is om hier op een zuivere manier mee om te gaan. Wijlen prof. dr. A.A. van Ruler schreef vele jaren geleden: ´Het hele terrein van de seksualiteit ligt bezaaid met voetangels en klemmen. Alleen geloof en gebed, de vergeving van zonden en de leiding door Woord en Geest, een bijzondere zegen van God en de weg van het offer kunnen ons bij de bestemming van de seksualiteit: bij het geluk van het leven brengen`.

Zoals beloofd de tweede leerdienst over het zevende gebod (Zondag 41 Heid.Cat.).
Het zal gaan over verkering / huwelijk / seks … God.

´Kerkvader Augustinus wordt nogal eens verantwoordelijk gehouden voor een negatieve kijk op seks. Alsof seks alleen maar te maken heeft met zonde. Nu schrijft Paulus in zijn brieven veel over losbandigheid. Behoorlijk actueel (..) Lukt het om in de kerk ook te laten merken hoe mooi, gaaf en plezierig seks is? (..) Door elkaar te beminnen, zorgen we voor elkaar, genieten we van elkaar en warmen we onszelf aan elkaar (..) Intimiteit is kwetsbaar en vraagt bescherming. Niet voor niets heeft God het huwelijk gegeven om onszelf en de ander te beschermen. (..) Het huwelijk als ruimte om te groeien en te falen, in het besef dat de ander jou niet laat vallen. Een afspiegeling van het verbond dat God met ons aangaat: onvoorwaardelijk, liefdevol, volhardend en genadig.` (citaat uit Gewone Catechismus, 2019).

Een leerdienst is uitermate geschikt om samen te luisteren naar Gods heilzame regels inzake huwelijk… seks. Na de dienst willen we het gesprek aangaan met de jeugd van de Gemeente in ´t  Anker. Ik hoop natuurlijk dat er in de gezinnen / thuis over nagedacht en gesproken zal worden. Zelf heb ik dat nooit eenvoudig gevonden…

Ook voor de dienst van zondag 5 februari is er een Hand-out beschikbaar.


       Handout 5 februari

Verder… als er onder jong / oud(er) rond dit tere onderwerp een vertrouwelijk gesprek verlangd wordt… de deuren van beide pastorieën staan open. Ook de vertrouwenspersonen kun je / kunt u altijd benaderen. Het is zo heilzaam iemand te ontmoeten die naar je luistert, die je nabij komt. Een mens te ontmoeten met een liefdevol oog en een open oor, die teer omgaat met open wonden, met littekens.

Ds. A. Baas

===

Eerdere berichtgeving

Het thema voor de eerste leerdienst is ´Het huwelijk… ook dat van een ander / Zuivere relaties`. Schriftlezingen: Mattheüs 19: 1-12 en 1 Korinthe 7: 10-16.

Uw wijkpredikanten beseffen terdege de gevoeligheden ook inzake dit thema. We denk daarbij aan de singles, die onze Gemeente rijk is… aan broeders en zusters die een scheiding hebben meegemaakt… aan hen zij die weten van en lijden vanwege ´grensoverschrijdend gedrag` / van misbruik en… zijn we een heilige en zo ook een veilige Gemeente voor onze homoseksuele broeders en zusters? U zult begrijpen dat al deze tere zaken niet uitgebreid aan de orde kunnen komen. Maar weet dat we te allen tijde openstaan voor u en jou om hier in een persoonlijk gesprek over door te spreken.

Voor de dienst van zondag 22 januari is er een Hand-out beschikbaar.


       Handout 22 januari