Facebook Twitter Google Plus

Interkerkelijke jongerenorganisatie Impact

10 februari 2023   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 12 februari Deo Volente organiseert Impact Bodegraven weer een interkerkelijke jeugddienst. Tijdens deze dienst zal onze eigen Impact Band voorgaan in de aanbidding. 

De spreker van deze dienst is Jan Zaal en hij zal gaan (s)preken over het thema ‘Jij doet er toe’. Een thema wat prachtig past bij Impact, omdat wij geloven dat God van jou houdt. Dan mogen wij er zeker van overtuigd zijn, dat wanneer de Schepper van ons houdt, jij er toe doet!

Neem daarom al je vrienden en vriendinnen, vaders en moeders, broers en zussen, neven en nichten en iedereen die hier volgens jou bij moet zijn mee. Iedereen is namelijk welkom, ongeacht geloofsovertuiging, leeftijd of welk menselijk label dan ook.

Impact organiseert diensten graag voor, maar ook vooral door jongeren. Bij deze diensten dragen vrijwilligers bij het faciliteren, het welkomstteam, of het gebedsteam. Voel jij je geroepen om hieraan bij te dragen, of zou jij je graag op een andere manier voor Impact willen inzetten, mail ons dan naar: [email protected].

Wij zien jou graag de 12e februari om 20:00 uur in de Salvatorkerk aan de Vrije Nesse in Bodegraven!

Wees welkom, want Jij doet er toe!

Team Impact Bodegraven