Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend: 17 februari (verslag)

18 februari 2023   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdag 17 februari was er weer een SIZA ochtend met Dientje Wiersma. Wat een prachtige ochtend hebben we weer gehad met een mooie opkomst. Dientje sprak met ons over: ‘Geloof werkt?’

Daarbij lazen we oa Jozua 1:1-9. Daar staat meerdere keren: Wees sterk en (zeer) moedig. Jozua leefde dicht bij Mozes en en bleef samen met Kaleb krachtig in de Heere. Het wordt 7x tegen Jozua gezegd.

Het wil ons ook iets zeggen. Dat je vanuit zonde/wildernis (slavernij) het Beloofde land in mag gaan. Elke dag mag je erop vertrouwen dat je in het Beloofde land mag wonen en in de rust van Zijn kracht en voorzienigheid mag zijn!

Maar dan moet je wel zelf de stap zetten en dan zal Hij je moed geven. Die eerste stap kan best lastig zijn soms in ons leven. Een zendelinge zei ooit: ‘Just do the next thing.’

God geeft je dan de moed om in die stap verder te gaan. Vanuit je vertrouwen daarin van God kom je in beweging. Zoals ook Jozua in beweging kwam. Zo kan je geloof werken maar wij moeten wel de stap zetten en Hem in ons laten wonen. En dat hoeven geen grote stappen te zijn maar dat mogen ook kleine stapjes zijn. Wees sterk en laat Jezus in je hart wonen.

We zongen mooie liederen waaronder: Uw sterke hand. 

De volgende ochtend vrijdag 17 maart hoopt Esther van Lunteren te spreken over: Recht doen. 

Welkom!

Hartelijke groet van het SIZA team,
Eveline Segers, Cobie de Romph, Toos Bakker en Charlotte Benders.We zijn ook te vinden op Facebook: SIZA vrouwenochtend Bodegraven