Facebook Twitter Google Plus

PaasEvent Bodegraven 2023

10 maart 2023   |   Door E M (Redactielid)

Steeds minder mensen weten dat Pasen niet draait om eieren en hazen. Voor hen, onze buren, de kinderen uit onze straat, misschien wel onze kleinkinderen, neefjes of nichtjes, is op woensdag 29 maart het PaasEvent 2023 bedoeld.

Pasen gaat om Jezus! Gods heil voor de mensheid, voor de wereld door Hem. Daarom ondersteunen we het initiatief van verschillende christelijke scholen. Om dit evangelie centraal in ons dorp een gezicht te geven. Om de Bijbelwoorden voor zichzelf te laten spreken in een decor dat dit ondersteunt.

Juist om ook kansen te creëren en benutten voor gesprek en nazorg willen we als Bodegraafse kerken hierin onze taak oppakken en mensen uitnodigen naar de diensten te komen. Omdat het eenmaal Pasen is geworden. En omdat we die blijde boodschap graag delen, telkens weer, dat Hij de Opstanding en het Leven is. Ook in 2023.

Koos van der Ree Doolaard, evangelisatie-ouderling