Facebook Twitter Google Plus

Diaconiecollecte 19 maart

19 maart 2023   |   Door EvV (Redactielid)

Op zondag 19 maart is de diaconiecollecte bestemd voor de activiteiten van Transworldradio in Nepal. 

Nepal is een prachtig land, maar wel een land met uitersten. De mensen in de stad hebben toegang tot allerlei moderne faciliteiten, maar dorpsmensen leven erg eenvoudig en hebben zelfs geen smartphone.

Het team van TWR trekt er regelmatig op uit om juist deze mensen te ontmoeten. Het team verzamelt zo feedback en past zo nodig de programma’s aan op de behoefte van de luisteraars. Deze ontmoetingen sporen het team aan om nog meer mensen in Nepal te bereiken met het Evangelie.1,4% van de bevolking in Nepal is christen.

TWR zendt evangelisatieprogramma’s uit in het Limbu en het Tharu. Daarmee bereiken ze veel mensen die niet kunnen lezen of schrijven. Deze mensen zijn overwegend hindoe. In deze programma’s vertellen ze dat er maar één God is, dat Hij van ons houdt en dat Zijn Zoon Jezus Christus voor onze zonden gestorven is.

Daarnaast zendt TWR ook programma’s uit voor vrouwen in Nepal. In deze uitzendingen wordt enerzijds ingegaan op praktische uitdagingen waar veel vrouwen mee te maken krijgen in hun leven. Anderzijds gaan deze programma’s over het geestelijke aspect van deze uitdagingen, doorgaans aan de hand van een persoon uit de Bijbel.

Het uitzenden van deze programma’s kost geld, wilt u dit werk ondersteunen? Zondag 19 maart is de diaconiecollecte voor dit doel bestemd. Van harte aanbevolen!