Facebook Twitter Google Plus

Doopdienst: 19 maart

19 maart 2023   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 19 maart zijn in de Dorpskerk drie kinderen gedoopt: Lucas, Sam en Ninjin. Thema van de dienst: "Blijf wakker!" Voorganger: ds. A.J.R. Treur.

Schriftlezing: Markus 14: 32-42
Klik hier voor een link naar de eredienst.  Terugkijken kan, ongeveer 2 weken, via deze link.

  

De dopelingen kregen de volgende doopteksten mee: 
Lucas Cornelis van Mourik (Lucas): "Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten. Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven." (Lucas 12:6-7)
Samuel Bos (Sam): "Vrees alleen de HEERE, en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft." (1 Samuel 12:24)
Ninjin Zorigoo (Ninjin): "As for you, O LORD, you will not restrain your mercy from me; your steadfast love and your faithfulness will ever preserve me!" (Psalm 40:11) In HSV: "HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden; laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen." (Psalm 40 vs. 12)