Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend 14 april (Verslag)

17 april 2023   |   Door EvV (Redactielid)

Wat hebben we weer een mooie ochtend gehad. Lia Lok sprak o.a. over volharden in geloof. Volharden in geloof in moeilijke omstandigheden kunnen wij, volgens Romeinen 5:3, omdat we weten dat als we volhouden, zal blijken dat God echt is wie Hij zegt dat Hij is en dat Hij echt doet wat Hij zegt dat Hij doet.

Daardoor kunnen we met verwachting uitzien naar de toekomstige heerlijkheid.

Als we volhouden, ervaren we dat het geloof waar is, wat ons hoop geeft voor de nabije en verre toekomst. Want zonder een ‘muur’ zal het niet gaan in ons leven. 

We zongen mooie liederen zoals: 'Altijd groter' van Joke Buijs; ‘Goede Vader, die ons vergeeft en met hoop vervult’. Als we verdrukking ondervinden mogen we weten: Zijn genade is altijd groter dan onze schuld. 

Ook luisterden we naar het lied: 'Praise You in this storm':

‘Ik zal U prijzen in deze storm en ik zal mijn handen opheffen
Want U bent wie U bent in welke situatie ik ook ben
En elke traan die ik gehuild heb, houdt U in Uw handen
U wijkt niet van mijn zijde en ook al is mijn hart verscheurd,
ik zal U prijzen in deze storm’ 

Het mooiste was toch wel dat we in kleine groepjes met en voor elkaar gingen bidden. Voor sommigen een drempel maar de sfeer is goed en ieder mag zijn wie hij is. Hoe bijzonder dat we dit voor elkaar mochten doen en wat voelden we Gods aanwezigheid daarbij. Alle dank gaat naar Hem die aanwezig was in ons midden.

Volgende keer op vrijdag 12 mei hoopt Ada Blijleven te spreken over 'Dienen/Jezus volgen'.

Hartelijk welkom!

Team Siza,
Toos, Eveline, Cobie en Charlotte