Facebook Twitter Google Plus

Gezellige middag voor senioren

21 april 2023   |   Door EvV (Redactielid)

Veel van onze oudere gemeenteleden kijken/luisteren (soms noodgedwongen) de kerkdiensten thuis. Daarbij wordt het gevoel van 'gemeente-zijn' vaak gemist. Daarom hebben een aantal enthousiaste dames in samenwerking met de diaconie op 20 april een gezellige middag georganiseerd voor alle senioren in onze gemeente.


Tussen 14.30 en 15.00 uur stroomde de grote zaal van 't Anker langzaam vol. Nadat iedereen was voorzien van koffie/thee en heerlijke zelfgebakken lekkernijen opende proponent Teeuwissen de middag met een meditatie over 2 Petrus 3:9. De Heere vertraagt Zijn beloften niet, maar het is juist Zijn genade dat de wederkomst nog niet heeft plaatsgevonden. Het is nog 'genadetijd'.


Na de meditatie was er vooral tijd voor ontmoeting. Vele gezellige gesprekken zijn gevoerd en soms kwam men elkaar na jaren voor het eerst weer tegen.

Rond 16.30 uur werden de aanwezigen verrast door een gelegenheids-kinderkoor. De kinderen zongen oude en nieuwe liederen en hadden zelfs nog knutselwerken bij zich om de tekst te benadrukken.

Tot slot was er een broodmaaltijd met soep waarna de middag werd afgesloten met het zingen van het lied 'Blijf mij nabij.'


Het warme afscheid toonde wel aan dat vele aanwezigen de onderlinge contacten gemist hadden. Er wordt al uitgekeken naar een herhaling...
Namens de aanwezigen nogmaals hartelijk dank aan iedereen die heeft meegeholpen aan deze fijne middag.