Facebook Twitter Google Plus

SIZA vrouwenochtend 12 mei (Verslag)

15 mei 2023   |   Door E M (Redactielid)

Vrijdag 12 mei jl. sprak Ada met ons, op de SIZA vrouwenochtend, over het werkwoord Dienen. Ook bespraken we met elkaar hoe wij kunnen dienen in onze omgeving en gemeente.

Lijken wij daarbij op de dienares Febe die God diende buiten haar gezin of meer op Eunice die haar leven compleet liet leiden door God?

Over Febe staat er in Romeinen 16:1: ‘En ik beveel u Febe, onze zuster, aan, die een dienares is van de gemeente die in Kenchreeën is, opdat u haar ontvangt in de Heere op een wijze die de heiligen waardig is, en haar bijstaat in elke zaak waarin zij u nodig heeft, want ook zij heeft zelf bijstand verleend aan velen, ook aan mijzelf.’

Uit dat ene vers in de bijbel leren we al veel over Febe. Paulus beveelt Febe aan als zijn zuster en dienares van de gemeente in Kenchreeën en hij schrijft dat zij velen tot steun is geweest.

Uit dit tekstgedeelte over Febe blijkt hoe zij met de haar geschonken gaven diende. Ze gebruikte de gaven.

Mooi om stil te hebben gestaan bij deze vrouwen en na te denken over dienen in ons eigen leven. En dat dienen juist geen negatieve klank hoeft te hebben echter we hebben de opdracht gekregen om te dienen. De opdracht om God te dienen en de opdracht om elkaar te dienen.

  

We hebben nog een extra ochtend ingelast om met elkaar God lof te prijzen. Het koor 'Women in Grace' uit Alphen ad Rijn zal met ons gaan zingen! Zet het vast in je agenda: vrijdag 9 juni
Welkom!

Hartelijke groet van het SIZA team.