Facebook Twitter Google Plus

Doopdiensten: 14 mei

15 mei 2023   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 14 mei zijn in onze gemeente drie kinderen gedoopt. In de Dorpskerk, waar ds. A. Baas voorging, werden Bram en Jesse gedoopt. In de Bethlehemkerk, waar ds. A.J.R. Treur voorging, werd Rens gedoopt.

Dorpskerk:
Thema: 'Geloof alleen'
Aanvangstekst: "God zegent ons en alle einden van de aarde zullen Hem vrezen" (Psalm 67 vers 8)
Schriftlezing: Markus 16: 9-20.
Tekstgedeelte: "En Hij zei tegen hen: Ga heen in heel de wereld, predik het Evangelie aan alle schepselen. Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden, maar wie niet geloofd zal hebben, zal verdoemd worden." (Markus 16 vers 15-16)

 

De dopelingen kregen de volgende dooptekst mee:
Jesse Ruben in 't Veld (Jesse): "Denk aan mij, HEERE, naar het welbehagen in Uw volk; zie naar mij om met Uw heil, zodat ik het goede van Uw uitverkorenen mag zien, mij mag verblijden met de blijdschap van Uw volk, mij mag beroemen met Uw eigendom." (Psalm 106 vers 4-5)
Bram Stuurman (Bram): "Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen." (Psalm 86 vers 11)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten. 

===

Bethlehemkerk:
Thema: 'De doop als vraag aan God'                '
Schriftlezing: Genesis 6:9-22 en 1 Petrus 3:18-22.
Tekstgedeelte: "Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten, door de opstanding van Jezus Christus."  (1 Petrus 3 vers 21)

 

De dopeling kreeg de volgende dooptekst mee: 
Rens Gerrit van Leeuwen (Rens): "Geloofd zij de Heere; dag aan dag overlaadt Hij ons.Die God is onze zaligheid." (Psalm 68 vers 20)

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.