Facebook Twitter Google Plus

(Her)bevestiging Ambtsdragers (21-05)

21 mei 2023   |   Door E M (Redactielid)

Zondagochtend 21 mei werden in de Dorpskerk de broeders Bakker, ter Maat, Kramer, de Bruin, Bouwman en Doelman (her)bevestigd in het ambt van ouderling. 

Voorganger: ds. A.J.R. Treur.
Aanvangstekst: "De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen." (Hebreeën 13: 20-21)
Schriftlezingen: Johannes 21: 15-19, 1 Petrus 4: 7-11 en 1 Petrus 5: 1-4.
Tekstgedeelte: "Hoed de kudde van God die bij u is" (1 Petrus 5: 2a)
Thema: 'In dienst voor Zijn kudde'

Allereerst werden de broeders Harm Jan Bakker (jeugdouderllng), Gertjan ter Maat (jeugdouderling), Hilbrand Kramer (ouderling kerkrentmeester) en Kristiaan de Bruin (ouderling kerkrentmeester) herbevestigd in het ambt van ouderling.

Hierop werden de boeders Jaco Bouwman (evangelisatie-ouderling) en Niek Doelman (wijkouderling)  bevestigd in het ambt van ouderling. Na hun jawoord, op de vragen vanuit het formulier, kregen de beide broeders een persoonlijke tekst mee:

Jacobus Cornelis Bouwman (Jaco): "Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.." (2 Timotheüs 4: 6)
Nicolaas Doelman (Niek): "Geef acht op uzelf en op de leer. Volhard daarin. Want wanneer u dat doet, zult u zowel uzelf, als hen die bij u horen, behouden."  (1 TimotheÜs 4: 16)

 

Hierop zongen de beide kerkenraden gezamenlijk lied 260 uit de bundel Weerklank:

God maakt ons dienstbaar aan zijn werk,
roept ons tot taken in zijn kerk.
Hij biedt genadegaven aan;
Zijn Woord moet door de wereld gaan.

Hij die het van de Heer verwacht
en niet vertrouwt op eigen kracht,
komt bij de Heer in dienst te staan,
die voor de kudde uit wil gaan.

Een herder ziet naar schapen om,
maar is ook zelf Gods eigendom.
Op ’s Heren zegen kan hij aan
en zal Gods weg en wil verstaan

Aansluitend zong de gemeente hen allen Psalm 134 vers 3 toe: 

 

Klik hier voor een link naar de eredienst om terug te luisteren. (volgt z.s.m.). Klik hier voor de pagina om de dienst terug te kijken. Kijk bij de betreffende kerk en klik dan de dienst die u wilt zien aan. Daarna kunt u de dienst bovenin het beeld starten.