Facebook Twitter Google Plus

Gedachtenis gestorvenen - Eeuwigheidszondag

21 november 2020   |   Door E M (Redactielid)

Zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de ochtenddiensten gedenken wij hen die ons zijn voorgegaan. 

Ook denken wij aan alle mensen binnen de gemeente, die elders een geliefde hebben moeten afstaan. 

We wensen allen de troost van het Evangelie toe waarin de Heere Jezus spreekt: ‘Ik ben de Opstanding en het Leven, wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven.’ (Johannes 11:25a)


Op die dag...

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn?
En U maakt ons anders en nieuw
Ja, U maakt ons anders en nieuw
U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied
Opwekking 818