Facebook Twitter Google Plus

Een kerstgroet van uw kerk 2018

19 december 2018   |   Door E M (Redactielid)

Woensdag 19 december waren een aantal gemeenteleden actief voor de Bezoekdienst Hervormde Gemeente. Er werden 208 kerstbakjes gemaakt die inmiddels verdeeld zijn onder ouderen en (chronisch) zieken.

Bij de kerstbakjes zit ook een 'Kerstgroet van uw kerk'

De gebóren Heelmaker

... uit de Evangeliën blijkt namelijk dat het Kind wiens geboorte wij op het Kerstfeest gedenken inderdaad een Heelmaker is. Jezus maakt héél wat stuk is, verbindt wat gebroken is en vervangt wat onherstelbaar vernield is. De evangelisten tekenen hem als een gebóren Heelmaker.

Daarom de uitnodiging om op dit Kerstfeest uw leven, met alles wat er op en aan zit, in geloof en overgave aan deze gebóren Heelmaker toe te vertrouwen. Niet dat daarmee uw kwalen zijn opgelost, maar wél dat u temidden van alles vrede ontvangt en uitzicht, zelfs door de dood heen.

Een 'heel' goed en gezegend Kerstfeest gewenst!

ds. H.G. de Graaff, Nieuwerbrug.

Een hartelijke kerstgroet namens de Hervormde Gemeente van Bodegraven-Nieuwerbrug, 

Meer info over of vragen aan de Bezoekdienst Hervormde Gemeente? Klik hier!