Facebook Twitter Google Plus

Een kerstgroet van uw kerk 2019

18 december 2019   |   Door E M (Redactielid)

Woensdag 18 december jl. waren 14 dames en één man actief voor de Bezoekdienst Hervormde Gemeente. Er werden 203 attenties gemaakt die inmiddels verdeeld zijn onder ouderen en (chronisch) zieken.

Bij de kerstbakjes zit ook een 'Kerstgroet van uw kerk'

Uw... u...
Zie, uw Koning zal tot u komen...
(Zacharia 9 vers 9)

... een goddelijke boodschap die mijn ziel raakt. Dat is echte bevinding: dat het Profetische Woord je raakt. En wat er dan allemaal gebeurt in je leven is een geheim tussen God en je hart. Die kostbare woordjes 'uw' en 'u': Uw Koning en Hij komt voor u. Het is de Heilige Geest die het in mijn hart fluistert. Dus: mijn Koning. Heb ik dan niets te doen?  

'Zie', zegt de profeet Zacharia. 'Zie, uw Koning zal tot u komen'. Geloven is vooral ook zien. Zien op Jezus. De Gekruisigde in uw plaats. De Kruis-Koning. Hij kwam... úw Koning en voor ú! 

Dus... mijn Koning en tot mij en voor mij! Zo worden mijn dagen goede dagen. Zo wordt Advent en Kerst 2019 een gezegende tijd. 

Gezegende Kerstdagen en Gods zegen voor het jaar 2020.

Een hartelijke kerstgroet namens de Hervormde Gemeente van Bodegraven-Nieuwerbrug, 

ds. A. Baas.

Meer info over of vragen aan de Bezoekdienst Hervormde Gemeente? Klik hier! (info@hervormdbodegraven.nl)