ANBI

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (= ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Vanaf 1 januari 2016 moeten de Protestantse Kerk met haar gemeenten, diaconieën en classes aan de nieuwe regels voldoen. Een eigen website mag, maar een plek op een andere website mag ook, als er maar een directe link naar de specifieke gegevens beschikbaar komt. Aangezien wij een eigen website hebben vindt u hieronder en hiernaast de link naar de ANBI van onze gemeente.

Klik hier voor de jaarrekening PGB 2016 (aangeleverd 13 juni 2017)
Klik hier voor de ANBI publicatie 2016 (aangeleverd dd 13 juni 2017).

Klik hier voor een verslag met gegevens van de PGB ten behoeve van de ANBI transparantie.
Klik hier voor een verslag met gegevens van de Diaconie PGB ten behoeve van de ANBI transparantie.
Klik hier voor het beleidsplan van de Hervormde Wijkraad Diakenen Bodegraven-Nieuwerbrug.
Klik hier voor info van website Protestantse Kerk Nederland (ANBI - Transparant online)