Disclaimer/Vrijwaring

Deze internetsite en de inhoud ervan is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of niet juist is. Hervormdbodegraven.nl aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en ook niet voor de gevolgen ervan.

Op de internetsite worden media, zoals verslagen, foto's, filmpjes en luisterfragmenten van eigen kerkelijke activiteiten, weergegeven. Hierop zijn regelmatig personen te zien, te horen of namen van personen te lezen. 

HervormdBodegraven.nl vraagt voorafgaand aan het plaatsen op de website zoveel mogelijk om toestemming. Soms lukt dit echter niet. Indien u tegen de plaatsing bezwaar heeft, kunt u een e-mail met uw motivatie sturen naar [email protected]. Wij hopen dan voortaan rekening te houden met uw verzoek.