Historie

Onze Hervormde gemeente, die in de tijd van de Reformatie is ontstaan, heeft een bewogen verleden. Dit wordt uitvoerig beschreven in een door onze oud-plaatsgenoot ds. G. Hamoen uit de archieven van de Diaconie en Kerkvoogdij samengesteld boekje. In 1994 bestond de Hervormde Gemeente Bodegraven dus 400 jaar. Naar aanleiding daarvan is een herdenkingsboek geschreven. Dit is op het kerkelijk bureau verkrijgbaar.In 1576 ging Bodegraven over tot de Lutherse godsdienst. Pas in 1594 werd de gereformeerde religie ingevoerd. Ds. Segers Koninghsbergers opende de lange rij van hervormde predikanten die onze gemeente gekend heeft. Veel rampen hebben Bodegraven getroffen. We noemen onder andere de totale verwoesting in 1672 en de grote brand in 1870. Maar dank zij Gods goedheid staat de vele malen gerestaureerde Dorpskerk er nog. Het is daar niet bij gebleven. In 1955 verrees in Nieuwerbrug, dat gedeeltelijk samen met Bodegraven een Hervormde gemeente vormt, een kerk. En in verband met de uitbreiding van het dorp werd in 1966 in het zuidelijk deel van Bodegraven de Salvatorkerk gebouwd.

Vanwege de landelijke fusie van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk op 1 mei 2004 zijn de Hervormde wijkgemeenten in Bodegraven gaan behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland. Zie de  over de stand van zaken t.a.v. het plaatselijke verenigingsproces.

De Hervormde gemeente van Bodegraven had per januari 2010 een omvang van 3876 leden, waarvan 1512 belijdend, 1721 doopleden. Daarnaast behoren er 643 mensen tot de gemeenschap van de gemeente (waaronder hen die voorheen als geboorteleden werden aangemerkt).