Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de ‘stoffelijke’ zaken, zoals de gebouwen en de financiën, van de Protestantse Gemeente te Bodegraven (PGB). Voor de wijk Hervormd worden deze taken uitgevoerd door de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) Hervormd.

Wat betreft de actie Kerkbalans: voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Kristiaan de Bruin. (Tel. 0172-617695 of via de mail; kristiaan.debruin@kpnmail.nl) 

Het college telt acht leden, vier uit wijk 1 en vier uit wijk 2.
Vier van onze leden zijn vertegenwoordigd in de CvK PGB en één van onze leden is afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad (AK).

De leden zijn:
• Edwin den Bleker, namens wijk 2, Bethlehemkerk;

• Cok Graafland, namens wijk 1, secretaris, jaarlijkse collecten en secretaris CvK PGB;

• Dirk van Meijeren, namens wijk 1, Dorpskerk en orgels;

• Johan Wildschut, namens wijk 1, gebouw ’t Anker, lid CvK PGB;

• Patrick van Os, namens wijk 1, penningmeester en lid CvK PGB;

• Dick van der Neut, namens wijk 2, woningen Vonklaan, Dirk Bavolaan en Spoorstraat, portefeuillehouder van de kosterswoning in de Vonklaan;

• Gerrit Soet, namens wijk 2, voorzitter, verhuur Dorpskerk en lid CvK PGB;

• Kristiaan de Bruin, namens wijk 2: actie kerkbalans, ledenadministratie en contactpersoon voor de website i.v.m. collecte bonnen.

Het dagelijks bestuur van onze Wijkraad wordt gevormd door:
Cok Graafland - .................. - Patrick v Os - Gerrit Soet.

Verhuur:
Aanvragen voor verhuur van de Dorpskerk? Mail: verhuurdorpskerk@hervormdbodegraven.nl
Het gebruik en de verhuur van de Bethlehemkerk is een taak van Netty van den Berg en voor ’t Anker kunt u hiervoor bij Trix Landman terecht. 
Zie voor de contactgegevens de pagina gebouwen.

Cok Graafland, secretaris
 

(Leon Mans, Gerrit Soet, Dick van der Neut)

(Teun Zekveld, Cok Graafland)

Foto's van de Kerkenraadsleden

Wijk 1

Wijk 2

Giften

Wilt u een gift geven voor de kerk? Dat kan, klik dan hier.

Verzekering

Binnen onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam, hierbij kan ook iets mis gaan waardoor de verzekering ingeschakeld moet worden. Lees hier meer over de verzekeringen die de kerk heeft afgesloten en wanneer er aanspraak op gemaakt kan worden.