Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) beheert de ‘stoffelijke’ zaken, zoals de gebouwen en de financiën, van de Protestantse Gemeente te Bodegraven (PGB). Voor de wijk Hervormd worden deze taken uitgevoerd door de Wijkraad van Kerkrentmeesters (WvK) Hervormd.

ACTIE KERKBALANS:

Voor vragen/inlichtingen kunt u contact opnemen met Kristiaan de Bruin. (Tel. 06 33716015 of via de mail: [email protected]Het college telt acht leden, vier uit wijk 1 en vier uit wijk 2.
Vier van onze leden zijn vertegenwoordigd in de College van Kerkrentmeesters PGB. 

De leden en hun taken zijn:
Dirk van Meijeren, wijk 1, voorzitter, lid CvK PGB, contacten predikanten en personeel
Johan Verdoold, wijk 1, penningmeester en lid CvK PGB
Robert Smits, wijk 1, secretaris, correspondentie en lid CvK PGB
Edwin den Bleker, wijk 2, Bethlehemkerk gebouw en beheer, pastorie-woningen
Kristiaan de Bruin, wijk 2, lid CvK PGB, ledenadm., kerkbalans, verzekeringen, verhuur Dorpskerk
Hilbrand Kramer, wijk 2, ICT, AVG, 't Anker en CHM
André Rietveld, wijk 1, Dorpskerk gebouw en orgels DK en BK
Ronald Schilt, wijk 2, contact kosters en beamteam Dorpskerk, BHV kerken

Voor afspraken kerkgebruik trouwdiensten graag contact opnemen met het Kerkelijk Bureau
Voor afspraken kerkgebruik rouwdiensten graag contact opnemen met Kristiaan de Bruin (06 33716015)

Alle overige correspondentie graag via: [email protected]

Het dagelijks bestuur van onze wijkraad wordt gevormd door:
Dirk van Meijeren - Johan Verdoold - Edwin den Bleker - Robert Smits

Verhuur:
Aanvragen voor verhuur van de Dorpskerk? Mail: [email protected]
Het gebruik en de verhuur van de Bethlehemkerk is een taak van Netty van den Berg en voor ’t Anker kunt u hiervoor bij Trix Landman terecht. 
Zie voor de contactgegevens de pagina gebouwen.

Robert Smits, secretaris

Foto's van de Kerkenraadsleden

Wijk 1

Wijk 2

Giften

Wilt u een gift geven voor de kerk? Dat kan, klik dan hier.

Verzekering

Binnen onze kerk zijn veel vrijwilligers werkzaam, hierbij kan ook iets mis gaan waardoor de verzekering ingeschakeld moet worden. Lees hier meer over de verzekeringen die de kerk heeft afgesloten en wanneer er aanspraak op gemaakt kan worden.