Protestantse Gemeente Bodegraven (PGB)

De Protestantse Gemeente Bodegraven (PGB) is een vereniging van de voormalige Hervormde gemeente, gereformeerde Kerk en Evangelisch Lutherse gemeente.

Sinds 1 januari 2012  vallen de hervormde wijken 1 en 2 formeel onder een nieuwe AK: die van de Protestantse Gemeente Bodegraven. Tegelijk met de fusie is de wijkgemeente Emmaus ontstaan. De wijk Emmaus is een fusie van Hervormd wijkgemeente 3, de Evangelisch Luthurse Gemeente en de Gereformeerde Kerk. klik hier voor de website van Emmaus.

De Hervormde wijkgemeenten 1 en 2 willen in het spoor van de reformatie de gereformeerde identiteit te bewaren. Dat is met name de gebondenheid aan de Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God, aan de geloofsbelijdenissen van de vroege kerk en aan de gereformeerde belijdenisgeschriften.

De wijken 1 en 2 hebben besloten mee te gaan in de fusie, vanuit hun staan in de breedte van de Protestantse kerk Het uitgangspunt is: We werken samen waar het samen beter kan. Daarbij blijven identiteitsgevoelige activiteiten apart van elkaar georganiseerd.

Inhoudelijke punten zoals afgesproken bij de fusie

De fusie is inhoudelijk gebaseerd op dedefinitieve versie van de GCV Rapportage . De inhoud van dit rapport is voor iedereen beschikbaar via de link hieronder.
Klik hier voor de Publicatie versie Rapportage GCV versie 2 (pdf bestand)