Een veilige kerk voor iedereen?!
De Hervormde gemeente Bodegraven Nieuwerbrug wil een veilige plek zijn voor iedereen. Toch is deze veilige plek – helaas – niet altijd vanzelfsprekend of gegarandeerd. Daarom zijn  er binnen onze gemeente vier personen bereid gevonden om vertrouwenspersoon te zijn. 

Waarvoor kun je terecht bij een vertrouwenspersoon?
Bij de vertrouwenspersonen kun je terecht voor vragen/meldingen rondom grensoverschrijdend gedrag of vermoedens hiervan. Ook in pastorale situaties kan helaas misbruik of grensoverschrijdend gedrag voorkomen. Dit kan op seksueel gebied zijn, maar dit kan ook gaan over pesten, agressie, of wat het ook maar is dat jou een onveilig gevoel geeft.

Wat gebeurt er als je contact opneemt?
Het is allereerst de taak van een vertrouwenspersoon om te luisteren naar het verhaal dat je wilt vertellen en aandacht te geven aan de signalen die je afgeeft. Na een gesprek wordt, samen met jou, gezocht naar een mogelijke volgende stap.

De vertrouwenspersonen hebben een belofte afgelegd om met niemand te praten over wat hen gemeld wordt, dus ook niet met de kerkenraad, de dominee, je ouders of wie dan ook. Iets delen van wat je vertelt, gebeurt alleen als jij daar zelf toestemming voor geeft.


Naast het benaderen van de vertrouwenspersonen, kun je als gemeentelid ook gebruik maken van het Meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Via de website www.smpr.nl is hierover meer informatie te vinden.

Contact met een vertrouwenspersoon
Als je behoefte hebt aan een vertrouwelijk gesprek rondom bovenstaande onderwerpen, is één van onze vier vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt voor jou. Je kunt zelf kiezen wie je wilt bellen of mailen.

De vertrouwenspersonen zijn op de volgende manieren te bereiken: