Welkom

Welkom bij onze gemeente, de Hervormde wijken 1 en 2 (Gereformeerde Bond) wij vallen onder de Protestantse Gemeente Bodegraven.

Lees hier meer over de identiteit.
Voor een  historisch overzicht kun je hier klikken.


Welkomstmoment

Onze gemeente is (gelukkig!) groot, echter daardoor is de kans aanwezig dat u zondags niet als 'nieuw gezicht' wordt opgemerkt. Het welkomstcomité (Bianca en Elma) organiseert daarom een drie keer per jaar, in februari, juni en november, een welkomstmoment na de ochtenddienst in de Dorpskerk. In ‘t Anker is er dan koffie en thee en kunnen de nieuwe leden zich voorstellen aan de gemeente. U kunt zich opgeven  

Overweegt u in Bodegraven te komen wonen, stuur ook dan rustig een mail. We kunnen u inlichten over situatie ten aanzien van de huizenmarkt (er wordt een nieuwe wijk gebouwd) en ook scholen (PC en reformatorisch). 

 
               Bianca                                       Elma

Pastorale zorg

Aan de predikanten en de ouderlingen is de pastorale zorg aan gemeenteleden toevertrouwd. Daarvoor is het wel nodig te weten waar er ziekte en zorg is, maar ook waar er blijdschap en vreugde is. Geeft u deze gebeurtenissen daarom door aan uw wijkouderling of predikant. Schroom niet om contact op te nemen als hulp of bijstand gewenst is. In alles wordt uw vrijheid en privacy gerespecteerd. Als niet bekend is wie uw wijkouderling is, kunt u de gegevens van de scriba en predikant vinden op de pagina wijk 1 of wijk 2.

Talentenpool 

Er kunnen zich situaties voor doen dat u dringend om hulp verlegen zit en dit niet kunt oplossen met familie/kennissen. U kunt denken aan acute hulp in het gezin bij ziekenhuisopname, kinderopvang, boodschappen of eten koken. Ook kunt u denken aan vervoer naar het ziekenhuis of kleine klusjes in huis en tuin. U kunt dan een beroep doen op de Talentenpool: enthousiaste gemeenteleden die u graag willen helpen zolang dit nodig is. Voor aanvraag van hulp kunt u contact opnemen met diaken E. Budding: 0172-651707.

Kerkelijk bureau 

Als u de gemeente op de hoogte wilt brengen van een geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

Vrijwel alle gemeentelijke activiteiten, zoals het jeugdwerk, kringen en de verenigingen, worden door de twee wijken gezamenlijk gedaan. Voor alle leeftijden zijn er activiteiten. Op de site vindt u van de meeste activiteiten een indruk. Hebt u nog vragen dan kunt u zondags een kerkklanken meenemen waar veel telefoonnummers en adressen staan vermeld of

Tot slot

Bij alle activiteiten en bij alle ruimte die er is, mag gezegd worden dat de zondagse prediking de bron maar ook het cement vormt. Zonder deze krachtbron zouden we niet verder komen dan wat drukdoenerij. Maar levend vanuit een persoonlijke en levende verbondenheid met Christus, mogen we ons gedragen weten door Gods zorg, en weten dat ons werk niet tevergeefs zal zijn. Hij geeft Zelf de vruchten en het Woord van God houdt eeuwig stand.

 

Welkomstcomite

 

Contact opnemen


 

Wijk Emmaüs

Zie www.pge.nu voor de site van de Protestantse wijkgemeente Emmaüs.