Bodegraafse Oud papier Centrale

Elke maand wordt uw blauwe container geleegd door vrijwilligers van de B.O.C.
Het geld dat hiermee wordt verdiend, besteden we aan Jeugd- en Jongerenwerk binnen de kerken.

In 2021 staan de volgende inzamelzaterdagen ingepland:
Zaterdag 23 januari 2021
Zaterdag 20 februari 2021
Zaterdag 20 maart 2021
Zaterdag 17 april 2021
Zaterdag 29 mei 2021
Zaterdag 19 juni 2021
Zaterdag 24  juli 2021
Zaterdag 28 augustus 2021
Zaterdag 25 september 2021
Zaterdag 23 oktober 2021
Zaterdag 20 november 2021
Zaterdag 18 december 2021

Wij komen graag iedere maand uw container legen, maar als er bijna niets inzit, sla dan een maandje over, dat scheelt ons veel extra werk. 

Van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk mag de BOC geen karton van winkels of bedrijven meer meenemen. Ook valt het ons op dat er meer containers dan voorheen vergeten worden. Nu Cyclus de organisatie van ons heeft overgenomen, worden ook alle klachten door Cyclus afgehandeld. Is uw container niet geleegd? Belt u dan 0182 547500, dan zorgt Cyclus dat de container alsnog wordt geleegd.

Wilt u eens per maand of eens in de twee maanden mee helpen?
Neem dan contact op met Dhr. Jan Schipperus, bel 0172-611 952 óf bel naar 06-484 457 11. 
We kunnen namelijk altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Vooral de middagploeg blijft een zorgenkindje. Niet iedereen ziet kans om zich op zaterdagmiddag in te zetten. Daarom zou het fijn zijn als er zich nog een aantal vrijwilligers meldt voor de middag, dan hoeven zij niet elke maand te lopen. Op dit moment telt onze lijst 15 vrijwilligers. Iedere maand zijn er 8 tot 10 mensen nodig om de ploegen compleet te krijgen. Daarom de dringende oproep om sterke schouders, alvast bedankt!