Bodegraafse Oud papier Centrale

Elke maand wordt uw blauwe container geleegd door vrijwilligers van de B.O.C.
Het geld dat hiermee wordt verdiend, besteden we aan Jeugd- en Jongerenwerk binnen de kerken.

In 2023 staan de volgende inzamelzaterdagen ingepland:
Zaterdag 21 januari 2023
Zaterdag 18 februari 2023
Zaterdag 18 maart 2023
Zaterdag 22 april 2023
Zaterdag 13 mei 2023
Zaterdag 17 juni 2023
Zaterdag 15  juli 2023
Zaterdag 19 augustus 2023
Zaterdag 16 september 2023
Zaterdag 21 oktober 2023
Zaterdag 18 november 2023
Zaterdag 16 december 2023

Wij komen graag iedere maand uw container legen, maar als er bijna niets inzit, sla dan een maandje over, dat scheelt ons veel extra werk. 

Van de gemeente Bodegraven – Reeuwijk mag de BOC geen karton van winkels of bedrijven meer meenemen. Ook valt het ons op dat er meer containers dan voorheen vergeten worden. Nu Cyclus de organisatie van ons heeft overgenomen, worden ook alle klachten door Cyclus afgehandeld. Is uw container niet geleegd? Belt u dan 0182 547500, dan zorgt Cyclus dat de container alsnog wordt geleegd.

Wilt u eens per maand of eens in de twee maanden mee helpen?

We kunnen namelijk altijd enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Vooral de middagploeg blijft een zorgenkindje. Niet iedereen ziet kans om zich op zaterdagmiddag in te zetten. Daarom zou het fijn zijn als er zich nog een aantal vrijwilligers meldt voor de middag, dan hoeven zij niet elke maand te lopen. Op dit moment telt onze lijst 25 vrijwilligers. Iedere maand zijn er 8 tot 10 mensen nodig om de ploegen compleet te krijgen. Daarom de dringende oproep om sterke schouders, alvast bedankt!

Meehelpen? Neem dan contact op met Dhr. Evert-Jan de Looff, telefoon nummer  06 16 92 96 66.