Bodegraafs Huis van Gebed: 't Rustpunt

Aanloop
Sinds maart 2004 is er maandelijks een interkerkelijk Dorpsgebed in Bodegraven. Op deze gebedsbijeenkomsten werd steeds vaker het verlangen geuit in Bodegraven een ‘huis van gebed’ te mogen hebben; een plaats waar iedereen welkom is om zomaar binnen te lopen voor een luisterend oor, een gesprek of gebed. Een zichtbare plek waar medewerkers, vanuit hun liefde tot God, er willen zijn voor hun medemens. Na veel gebed en een ‘inspirerend’ bezoek aan de Woerdense ‘Gebedswinkel’ werd besloten de stichting Bodegraafs Huis van Gebed op te richten. Per 6 december 2011 hebben we de beschikking over een pand, geschikt voor ons doel, in het centrum van Bodegraven: Kerkstraat 16.

Plan
In ‘t Rustpunt (Kerkstraat 16) willen we een gastvrije plek creëren, waar we mensen kunnen ontvangen met (gratis) koffie/thee/limonade; een plaats om tot rust te komen, waar drempels wegvallen zodat men zich vrij voelt met vragen, zorgen en problemen te komen.
Met een luisterend oor, misschien een advies (c.q. doorverwijzing), maar zeker ook met gebed kan hulp en troost geboden worden. Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet (Jakobus 5:16b). 
Een aparte ruimte is ingericht waar men zich, in alle rust en privacy, kan terugtrekken voor gebed en/of voorbede.

Ook zien wij ‘t Rustpunt als een plek van ontmoeting voor alle christenen van Bodegraven. Kleinschalige cursussen, gebedsbijeenkomsten, kinderclubs e.d. behoren zeker tot de mogelijkheden. We staan open voor elk initiatief dat mensen dichter tot hun Schepper brengt.
We zien het Huis van Gebed ook als een ‘kerkelijke VVV’, waar informatie kan worden doorgegeven over de activiteiten van de diverse kerken in ons dorp.

U/jij bent van harte welkom in 't Rustpunt op Kerkstraat 16 te Bodegraven.

 Huidige bestuur (14-02-2022) van links naar rechts:
Alfred Esch, Piet v/d Zee en Hans Lok
Rita Ouwendijk en Elly Lok