Thuisfrontcommissies

De Gezonde(n) gemeente

Vanuit onze wijkgemeenten zijn diverse zendingswerkers uitgezonden. Twee van de uitzendingen gaan om "gesloten" landen in Azië. Twee andere uitzendingen gaan om Australië (Fam. Loenen) en Zuid-Afrika (Nienke van Rijn).

In onze Hervormde Gemeente functioneert voor iedere zendingswerker een aparte thuisfrontcommissie (TFC) die hen steunt, bemoedigt en allerlei praktische zaken regelt.

De gezamenlijke thuisfrontcommissie coördineert taken en acties van de verschillende TFC’s.
Wilt u meer over hen weten of wilt u een actie organiseren met het doel onze zendingswerkers financieel te steunen, dan kunt u contact opnemen met de gezamenlijke thuisfrontcommissie,
Rick Rijksen, tel. 610601,

Uw medeleven en gebed is voor onze zendingswerkers en hun gezinnen hard nodig. Daarnaast is ook financiële steun nodig. Giften worden verdeeld over alle zendingswerkers. 

Uw giften kunt u overmaken op rekening nummer NL04RABO0101870450 ten name van TFC Hervormd Bodegraven. Vergeet u niet dat deze giften fiscaal aftrekbaar zijn.
 


Fam. Loenen


Nienke van Rijn

Giften

Wilt u een gift overmaken? Klik hier.