Zendings Kringloop Winkel

De winkel is gevestigd in Spoorstraat 16, ingang poort tussen nummer 16 en 18. Ook kunt u hier spullen brengen die voor u overbodig zijn, maar die wij nog kunnen verkopen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de zending.

De openingstijden zijn:
Iedere vrijdag van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. 
In de winkel dient er wel een mondkapje gedragen te worden en ook is er een maximum aan het aantal mensen in de winkel. 

Voor het ophalen van grote spullen kunt u contact opnemen met:
Dhr. Burger, tel. 0172-850246 of Dhr. van der Akker, tel. 0172-618361.

 


Verantwoording Zendingsproject:

De opbrengst van de winkelverkoop gaat dit jaar wederom naar verschillende zendingsinstanties. Daarnaast worden onze eigen zendingswerkers zeker niet vergeten. Ook hen zullen we dit jaar weer financieel steunen.

In 2021 bracht de verkoop van tweedehands goederen in de winkel (incl.giften) € 23,447,75 op.

De winkelopbrengst wordt op 50/50-basis verdeeld tussen de zendingscommissies van de Emmaüs gemeente en de Hervormde gemeente:

- 50% ging naar Kerk in Actie-projecten

- 25% is overgemaakt naar de GZB en 25% naar onze gezamenlijke thuisfrontcommissie


Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail het secretariaat (Erik de Gier)
De Protestantse Zendingscommissie.

  Adres: Spoorstraat 16

Voor vragen,  (Erik de Gier)