Zendings Kringloop Winkel

De winkel is gevestigd in Spoorstraat 16, ingang poort tussen nummer 16 en 18. Ook kunt u hier spullen brengen die voor u overbodig zijn, maar die wij nog kunnen verkopen. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor de zending.

De openingstijden zijn:
Iedere vrijdag van 18.45 tot 21.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Voor het ophalen van grote spullen kunt u contact opnemen met:
Dhr. Burger, tel. 0172-850246 of Dhr. van der Akker, tel. 0172-618361.

 


Verantwoording Zendingsproject: 

De opbrengst van de winkelverkoop gaat dit jaar voor een groot gedeelte naar de GZB. Daarnaast worden onze eigen zendingswerkers zeker niet vergeten.

Ook hen zullen we dit jaar weer financieel steunen.

In 2019 bracht de verkoop van tweedehands goederen in de winkel € 21.572,33 op. 

De opbrengst wordt op 50/50-basis verdeeld tussen de zendingscommissies van de Emmaüs gemeente en de Hervormde gemeente:

- 50% ging naar Kerk in Actie-projecten

- 25% is overgemaakt naar de GZB en 25% naar onze gezamenlijke thuisfrontcommissie

Daarnaast heeft de Rommelmarkt van het afgelopen jaar (sept 2019) netto € 8806,06 opgebracht. Dit geld heeft ook zijn weg gevonden naar diverse zendingsprojecten.

Heeft u vragen of wilt u meer weten? Mail het secretariaat (Elly Roseboom)

De Protestantse Zendingscommissie.

  Adres: Spoorstraat 16

Voor vragen,  (Elly Roseboom)