Amazing grace - over de Dordtse Leerregels

Is God wel almachtig als ik zoveel ongeloof en ellende om mij heen zie? En als Hij almachtig is, doet mijn geloof er nog wel toe? Is het geloof wel echt bij mij en geen inbeelding? Dit zijn vragen die regelmatig terugkomen, ze worden gesteld door jongeren en ouderen. Het zijn tegelijk ook vragen die niet nieuw zijn en er zijn ook al goede antwoorden op gevonden, zoals de in de Dordtse leerregels: een onverdachte bron die het al een paar honderd jaren heeft volgehouden en die het steeds weer waard is doorgegeven te worden aan volgende generaties (zie rechter kolom). Met een onvoorwaardelijk en overweldigend aanbod van genade: de ultieme Amazing Grace en de ultieme basis voor genade: grace base.

Hierbij een overzicht van een aantal artikelen daaruit die in het bijzonder de moeite waarde zijn:

Boek I art. 1: Over de ernst van de zonde
art. 2: God zond Zijn Zoon (Joh 3 : 16)
art. 3: God zendt verkondigers van die zeer blijde boodschap
art. 4: Onze reactie: niet geloven of aannemen.
Art. 5: Ongeloof is eigen schuld; geloof is genade van God
Art. 6 – 15 : kun je lezen als je met vragen over de uitverkiezing zit
Art. 16 : als je het levend geloof nog niet voelt in je hart, niet mismoedig worden
Boek II Art. 5: De belofte van het Evangelie … moet verkondigd en voorgesteld worden met bevel van bekering en geloof.
Boek III en IV Art. 8: Zovelen als er door het Evangelie geroepen worden, die worden ernstig geroepen.
Art. 14: Het geloof is een gave van God die de mens wordt medegedeeld en ingegeven.
Boek V Art. 9: Verzekering van het geloof is mogelijk
Art. 10: Deze verzekerdheid komt niet voor uit enige bijzondere openbaring, maar uit het geloof aan de beloften Gods.

Wat wij mensen nooit zullen begrijpen is het wonder van het geloof maar ook niet het raadsel van het ongeloof. Je merkt dat ook onze voorvaderen hiermee geworsteld hebben. Geven evangelische gemeenten en voorgangers betere antwoorden op deze geloofsvragen? Lees, en oordeel zelf.

 

prof. dr. W.J. Ouweneel

Bijzonder opmerkelijk is de plotselinge waardering vanuit evangelische kring: Willem Ouweneel zelf waardeert in zijn recente dogmatiek de D.L., mits juist gehanteerd, positief. En adviseert zijn eigen kring zelfs tot het bestuderen ervan: Bespreking boek Ouweneel. Wat tot nu toe een splijtzwam leek, kan misschien wel een brug gaan worden.

Lees de bron: de volledige tekst van de Dordtse Leerregels (theologienet - doorklikken in menu).

Dr. Verboom: het goud van Dordt is actueel

Van hart tot hart: een hertaling van de Dordtse Leerregels.