Bijbelvertaling: HSV

De gebruikte vertaling in de erediensten is de Herziene Staten Vertaling (HSV). Deze vertaling is zowel brontekstgetrouw als doeltaalgericht.

Zie  statenvertaling.nl voor de digitale teksten en online kanttekeningen.

Deze kanttekeningen zijn nieuw en zijn te vinden onder menu 'aantekeningen'. Ze geven toelichting op veel plaatsen van de gehanteerde vertaling en bevatten veel waardevolle achtergrondinformatie. Verhelderend en zeer de moeite waard.

De HSV is in december 2010 ingevoerd in onze gemeente, ongeveer gelijk met de officiele introductie. 

Inmiddels zijn de edities met psalmen en formulieren beschikbaar. Ook een schoolbijbel met een goed leesbaar lettertype, harde kaft en voorzien van landkaartjes. Alsmede de HSV Studiebijbel. Zie de IZB boekhandel Kameel voor de vele beschikbare modellen. Bestellen kan ook bij het lichtpunt in de kerkstraat.

Achtergrond

Er is aan de Herziene Statenvertaling acht jaar gewerkt. Deskundigen op het terrein van de Nederlandse taal, de klassieke talen en de theologie hebben gedurende deze jaren intens geworsteld om enerzijds de betrouwbaarheid van de Statenver taling te waarborgen en anderzijds de verstaanbaarheid ervan te bevorderen. De officiële presentatie van de HSV was 4 december 2010 in de Grote Kerk te Dordrecht. 

Merk overigens op dat een herziening geen novum is: sinds de originele uitgave uit 1637 (zie linkje in rechterkolom) is de vertaling ten behoeve van de verstaanbaarheid reeds een aantal malen herzien. Ook de HSV is in feite nog gewoon ´Statenvertaling´. 

Daarnaast geldt dat de vertaalprincipes van de oorspronkelijke Statenvertaling, wetenschappelijk bij de tijd en verstaanbaar voor nu, van tijd tot tijd een herziening vragen.

28 november 2010 is in de erediensten speciale aandacht aan de HSV besteed. De kerkenraden spreken de hoop uit dat de Herziene Statenvertaling een goede ingang in de gemeente mag krijgen, opdat het Woord van God ook in de komende generaties een centrale plaats mag blijven innemen.

Lees voor meer info de wiki - klik hier.

 

 

Info

Zoek bijbelteksten van veel bekende vertalingen op: www.debijbel.nl.

Voor de liefhebbers: de oude tekst van de statenvertaling uit 1637. Ook voor nog meer gedigitaliseerde bronteksten (Lutherse bijbel 1648, Deux-aes bijbel 1562, Delftse bijbel 1477). Al dit moois wordt verzorgd door het INL: Instituut voor Nederlandse Lexicografie.