Identiteit

Wat is dat: identiteit? De onze wordt gekenmerkt door de gebondenheid aan de (gehele!) Heilige Schrift als het geopenbaarde Woord van God staande op de schouders van de generaties voor ons, concreet gemaakt door de binding de gereformeerde belijdenisgeschriften. En ons staan, midden in de Protestantse Kerk van Nederland, heeft als spits: het oproepen van de gehele kerk, om belijdende kerk te zijn. De kerkorde biedt hiervoor heel veel aanknopingspunten (om te printen).

Zo'n identiteit vorm je niet zelfstandig, zij komt tot stand in grotere gemeenschap zoals daar zijn de Gereformeerde Bond, de GZB, de HGJB en de IZB - met de talloze plaatselijke gemeente die deze lijn volgen. Heel veel keuzen en patronen in de eredienst en het gemeenteleven kunnen tot deze gemeenschap herleid worden.

In deze context is het daarom intussen wel een extra uitdaging deze waarden door te geven aan de jongeren. Is het bagage of is het alleen maar ballast? Je hoopt het eerste duidelijk te kunnen maken: van in het verleden gemaakte fouten kun je veel leren en een evenwichtige visie op de gehele bijbel (tota scriptura) is lang niet altijd vanzelfsprekend. De thema-onderwerpen (zie menu thema's) doen een poging deze richting.

Zie de stencilpagina voor de teksten van de gebruikte vertaling (HSV), de Catechismus, andere formulieren en psalmberijming (1773).

De websites van enkele voormannen: ds. C. den Boer of ds. L. Kievit. Lees waarom de bonders in de kerk zijn gebleven.

Lees de Waarheidsvriend (met recente artikelen online).