Israel, geliefden vanwege de vaderen (Rom 11 : 28)

Mei 2018 Israel 70 jaar Met een turbulente week van 15 mei. Lees het commentaar op likud.nl.

Oproep palestijnse christenen: stel Chrstus weer centraal (blog Alfredmuller.net). 

De EO pakt flink uit in de jubileumweek met diverse programma's, klik op de link voor het overzicht.

Lees het artikel van Willem Ouweneel op www.cip.nl. : 'ik wens de staat (in zijn huidige vorm) geen lang leven toe .... ' lees het artikel om te zien wat hij daarmee bedoelt.

Uiteraard is er in Israël zelf het meeste aandacht voor het jubileum. Zie de bekende nieuws-sites die verderop deze pagina genoemd worden waaronder www.ynetnews.com: lees het nieuws zo ongefilterd als mogelijk. CIP : 5 dingen waar je weinig over leest.

Een heel aardige jubileumsite halen we hier even naar voren: israel70.co.il .Deze is weliswaar Engelstalig, maar geeft in een serie educatieve video's voor en met kinderen een overzicht van wetenschappelijke onderzoeken en maatschappelijke onderwerpen.

Verder: de site iltv.tv geeft enkele keren per week een soort van NOS journaal over de actualiteit.

En ook heel aardig is live meekijken op het plein bij de klaagmuur met een webcam van de western wall. Een time-lapse is ook beschikbaar (button rechts boven). Dus de volgende keer: even zwaaien naar de familie en vrienden.

Wie geinteresseerd in de achtergronden van de stemmingen in de Verenigde naties: klik hier (understanding UN bias against Israel)

December 2017 De erkenning van Jeruzalem door Trump heeft veel losgemaakt - lees over de inconsequenties van de UN en bekijk de beknopte maar sterke video. Juiste berichtgeving over Israel blijft lastig, zie de analyse van een willekeurig krantenartikel. Nepnieuws in Trouw?

Mei 2016 Israel platform. israelplatform.nl is een initiatief van verscheidene christelijke organisaties in Nederland, die op een of andere manier betrokken zijn bij Israël en het Joodse volk. U vindt hier de beknopte gegevens van elke organisatie met een link naar de eigen website èn een gezamenlijke agenda.

Januari 2016 Lees getuigenissen over de kracht van Jesaja 53, het hoofdstuk dat in de synagoge niet gelezen wordt omdat men er geen verklaring voor heeft.

Oktober 2015 het bezoek van Abbas aan Nederland is een klucht (Willem Ouweneel).

Klik hier voor  (kehila) nieuws uit de kring van de Messias belijdende Joden.

Voorjaar 2015 Lees kernpunten in de discussie over Israel'. De gebundelde referenties hierin  zijn als ZIP bestand beschikbaar aan te vragen bij [email protected].

Tip 1: dubbel DVD 'waarom israel' van Christenen voor Israel met 10 diepte interviews met Willem J. Glashouwer.

Tip 2: De activiteiten van "Near East Ministries" in Nederland.

Tip 3: Een toegankelijk en grondig overzicht van het conflict: www.israel-palestina.info

Zomer 201Israel en Gaza. Overzicht van een aantal bruikbare nieuwsbronnen in het besef dat neutrale berichtgeving over dit onderwerp niet mogelijk is, veel mediakanalen eenzijdig negatief zijn en dat de mening van velen daarop gebaseerd is:

  1. idfblog.com - de officiele berichtgeving van de IDF: het Israelische leger. Met veel achtergrond informatie, lees bijvoorbeeld over de kosten van de gaza-tunnels, strategieen voor het vermijden van burgerslachtoffers en wat niet op de VN-kaarten te zien is.
  2. op www.youtube.com is er een apart kanaal van de IDF met oa acties van special forces, strategieen van Hamas en IDF.
  3. www.honestreporting.com - een amerikaanse website die stelling neemt tegen de eenzijdige berichtgeving over Israël. Je kunt je abonneren op een email-nieuwsbrief.
  4. www.jpost.com - een online krant, de Jerusalem Post.
  5. www.ynetnews.com - de 'nu.nl' van Israel.
  6. www.haaretz.com - een krant uit Israël zelf met veel achtergrond artikelen en opinie. Internationaal gezaghebbend.
  7. www.aljazeera.com, een arabische nieuwszender en geeft een indruk hoe vanuit de arabische wereld tegen het nieuws wordt aangekeken.
  8. www.likud.nl - nieuws van de nederlandse afdeling vande Likud partij.
  9. israeltoday.nl met veel achtergronden. Bijv. een samenvatting van een interview voor de CNN met Mosab Hassan Yousef: de auteur van 'De zoon van Hamas'.
  10. www.cidi.nl - het Centrum voor Israël Documentatie in Nederland. lees bijvoorbeeld over de les van eenzijdige VN onderzoeken (!) uit het verleden.
  11. missingpeace.eu/nl - Missing Peace beoogt een alternatieve en onafhankelijke bron te zijn voor complete informatie over het Midden Oosten in Nederland en België. 
  12. www.christenenvoorisraël.nl - de website van de gelijknamige stichting.
  13. zie ook: www.sar-el.nl, een organisatie die bemiddelt voor vrijwilligerswerk in Israel.

De vijf laatste verwijzingen zijn nederlandstalig.

Oktober 2013. Dr. M van Campen verlaat het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond. En premier Peres brengt een bijzonder bezoek aan Nederland: het Anne Frankhuis en diverse plaatsen in Amsterdam, en spreekt de gezamenlijke 1e en tweede kamer toe. Zie NOS.nl.

3 december. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de historie van het gebied wat Israel wil gaan bebouwen, en wat er nu feitelijk aan de hand is (Engelstalig) en waarom het gebied niet in tweeën wordt gesplitst: www.honestreporting.com ). Een niet-overbodige aanvulling op de reguliere seculiere berichtgeving.

18 November. Wie anders geinformeerd wil worden over Israel dan alleen via de NOS zie bijvoorbeeld: www.cidi.nl (nederlandstalig) of (engelstalig): www.jpost.com, www.timesofisrael.com en www.aljazeera.com.Het leger heeft ook een uitgebreide nieuwsvoorziening: www.idfblog.com (soms tijdelijk offline wegens DOS attacks). Of zie hier een filmpje van een persvoorlichter. En www.christenenvoorisrael.nl levert ook actueel nieuws, uiteraard pro-israel, wat gezien de eenzijdigheid van sommige andere media niet overbodig is; in het engels taalgebied is er www.unitedwithisrael.org: the global movement for Israel, met veel goede informatie. (nieuw) Afspeellijst met liederen over en uit Israel.

September 2012 - In september heeft zich, voornamelijk op het internet, een heftige discussie afgespeeld, waarop de Waarheidsvriend, ND en RD zich genoodzaakt zagen te reageren. Zie onderstaand de stand van zaken.  "Oneens over Israël", onder deze titel verscheen in de Waarheidsvriend van 27 sept (klik hier voor de intro en eventueel een abonnement) een overzichtsartikel. Het artikel start met dr. T.T.J. Pleizier die op zijn blog openlijk afstand neemt van een recent verschenen brochure van dr. M. van Campen (uitgegeven door de Gereformeerde Bond). Kernpunten in de discussie zijn allereerst de landtheologie maar ook de verhouding tussen het OT en het NT waarbij aspecten als katholiciteit, confessionaliteit maar ook consensus en de historie van anti-semitisme, WO II en 1948 een belangrijke rol spelen. De open brief (waarin de aanduiding 'christen-zionisme' valt) van Jos Strengholt en dr. Steven Paas sr. heeft heftige reacties opgeroepen (zie de blog van Strengholt),  wat onder meer de vraag naar een gezond gespreksklimaat oproept. Het vermijden van polarisatie is bijzonder lastig en gebeurt te vaak niet. Het Centrum voor Israël-studies- een samenwerkingsverband tussen de CGK en de CHE - werkt onder meer daarom vanuit concrete ontmoetingen. Tot zover het artikel uit de Waarheidsvriend waarbij het RD van 27 september alles overziende een 'generatiekloof in de Gereformeerde Bond' constateert.

Wie even doorzoekt kan diverse waardevolle artikelen vinden van bijv. prof. dr. G. van den Brink (landbelofte en herstel) en dr. M.J. Paul (uitleg van de profetieen over Israel) (digibron: niet op zondag). Met onder meer als conclusie 'dat de messiaanse beloften van het OT door de komst van Christus ... slechts principieel, voorlopig en gedeeltelijk in vervulling zijn gegaan'. Zie ook: onopgeefbaar verbonden of ook: kerk en israel. En beluister nog eens de dienst van 24 juni jl met dr J. Hoek waar de verwachting voor Israël direct uit het behandelde schriftgedeelte van Zacharia opkomt.

Oktober 2011 - We zijn iets wezenlijks kwijtgeraakt: lees over het nieuwe comite 'Herleving Gebed voor Israel'. Lees ook het interview met bestuursleden dhr. Oudenaarden en ds. Boiten. Lees hoe dit onderwerp leefde ten tijde van het Reveil, Nadere reformatie. En over bekende namen als Isaac da Costa, Brakel, Van der Groe, Philpot, Spurgeon, Boston.

September 2011: ds. Schuurman heeft een steen in de vijver gegooid met een contra-geluid.

September 2011. Dr. Plaisier - scriba van de PKN - waarschuwt voor radicalisering in Israëldebat. Exclusieve solidariteit met Israël of met de Palestijnen kan snel leiden tot radicalisering en polarisatie in de kerk. „Als ik soms lees of hoor hoe fel er van beide kanten op broeders of zusters wordt ingehakt”, aldus dr. A. J. Plaisier, „dan is dat een gevaar voor de kerk, waarvoor ik ernstig voor wil waarschuwen.” Lees het volledige artikel. En ook Plaisiers reactie op de brochure 'onopgeefbaar verbonden'.

Mei - november 2011. Dr. M van Campen vraagt aandacht voor Israel. In de Protestantse kerk is er volgens de GB te weinig aandacht voor de blijvend unieke positie van dit land en volk. De volledige brochure is te bestellen bij de www.gereformeerdebond.nl (menu (menu boeken en brochures). Zie ook een aantal recente interviews in het RD: Veel beloften vervuld, maar niet voltooid' en Beloofd is beloofd.

Op een aantal informatieve websites is veel gerichte informatie te vinden:

Bidt om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben (ps. 122 : 6).

De Protestantse Kerk in Nederland verklaart in de kerkorde: De kerk is geroepen gestalte te geven aan haar onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël (Romeins Artikel I.7a).

 

Israel: Small but outstanding 

Can ancient prophecies about Israel be true? Is the Bible true or relevant today?

zie ook de activiteiten van de commissie kerk en Israel

Geef vrede, Heer, geef vrede

Geef vrede, Heer, geef vrede
De wereld wil slechts strijd
Al wordt het recht beleden,
De sterkste wint het pleit
Het onrecht heerst op aarde
De leugen triomfeert
Ontluistert elke waarde
O red ons sterke Heer

Geef vrede, Heer, geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zoveel geleden,
de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein,
0 Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer, geef vrede,
Gij die de vrede zijt,
die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
aan mensen blijdschap geven
en vredestichters zijn.

Geef vrede, Heer, geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
uw vrede wint de strijd

tekst: Jan Nooter, Gezang 285, OTH 195