De kinderdoop: alles uit Hem

Ds. Smelt gaat in op de vraag: waarom kinderdoop?

kinderdoop is geen besnijdenis De enige link met besnijdenis dat inderdoop als teken van het verbond in de plaats gekomen is van de besnijdenis
kinderdoop = volwassendoop Op beiden heeft Rom 6:4 betrekking zie het onderricht: ik maak geen onderscheid
kinderdoop, belijdenis en avondmaal horen bij elkaar Bij kinderdoop ligt het accent eenzijdig op wat God belooft en doet het antwoord van de persoon blijft onderbelicht. bij kinderdoop blijkt echter dat de doop niet een individueel gebeuren is maar dat de gemeenschap van gelovigen en van het gezin verondersteld is. Kinderdoop kun je daarom ook gezinsdoop noemen. Jullie doen als ouders opnieuw belijdenis en gedenken je eigen gedoopt zijn
de hoofdlijn van Gods genade Bij kinderdoop is de hoofdlijn van Gods genade in OT en NT belangrijker dan een letterlijke tekst dat je de kinderen moet dopen. Dat je kinderen mag dopen is een gelovige conclusie achteraf (zie ook Heid Cat: de laatste vraag is pas: mag je ook de jonge kinderen dopen?
dus kinderdoop stoelt op niet-biblicistische manier van bijbel lezen Wat in onze cultuurfase met nadruk op het individi dat beslist niet gemakkelijk opgepakt wordt. Ik probeer misverstanden rond kinderdoop te compenseren door veel nadruk op openbaar belijdenis doen
testvraag aan jou terug Kan een gehandicapte die niet het persoonlijk geloof kan uitdrukken gedoopt worden?
helaas Helaas ken ik vanuit peru ook mensen die als volwassen gedoopt zijn (dat per se wilden) en toch later weer afgehaakt zijn
fundament voor de doop Fundamenteel is dus voor mij: fundament voor de doop is niet allereerst mijn geloof of het geloof van de ouders, maar de genade van God in Christus die basis hebbben we al te zeer nodig als de stormen gaan waaien in ons leven, want ons geloof is dan niet zo stevig.....
een andere keer en een andere keer praten we verder, L.W. Smelt.