Omgaan met verschillen in de gemeente

Omgaan met verschillen: het thema van de toerustingsavonden van de Gereformeerde bond in het najaar van 2007. De samenvatting van de lezing van prof. dr. G. van den Brink uit Woerden.

Interview met de auteur van dit boekje, ds. P.J. Teeuw: Kerkenraad moet kritische stemmen voor zijn, ga een open een eerlijk gesprek aan voordat er allemaal brieven op tafel liggen, en er zijn geen pasklare standaard oplossingen. Het is een thema dat erg leeft. Of de ambtsdragers vergaderingen (verslag in ND; verslag in het RD) van de Gerformeerde Bond (sept. 2007).

Als er dan enige vertroosting is in Christus, als er enige troost is van de liefde, als er enige gemeenschap is van de Geest, als er enige innige gevoelens en ontfermingen zijn, maak dan mijn blijdschap volkomen, doordat u a eensgezind bent, dezelfde liefde hebt, één van ziel en één van gevoelen bent. Doe niets uit eigenbelang of eigendunk, b maar laat in ootmoed de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is, maar ook voor wat van anderen is (Fil 2 : 1-4)

Kijk eens naar mensen die er hun beroep van hebben gemaakt: Vredestichters.

Beluister ook de eredienst van 26 oktober 2008 met ds. Smelt: winst en verlies.